CRM customer relationship management nebo řízení vztahů se zákazníky je technologií podporovaný proces shromažďování, pro zpracování a využití informací o zákaznících firmy. Některé moduly z intranetu jsou v adSYSTEMu automaticky implementovány k vybraným částem použití.

nastrojová lišta intranetový systém CRM
intranet

Popis modulů intranetový systém CRM

kontakty KONTAKTY
modul pro evidenci kontaktů. V totmto modulu si můžete nastavit libovolné parametry které vyžadujete u jednotlivých kontaktů.
firmy FIRMY
modul pro evidenci firem a kontaktů. Je být provázán s dalšími souvisejícími moduly. 
partneři PARTNEŘI
modul pro evidenci Vašich partnerů
timesheet TIMESHEET
evidence času stráveného na projektech
zakázky EVIDENCE ZAKÁZEK
správa a evidence Vašich zakázek spolu s plánovacím kalendářem.
nastavení
NASTAVENÍ
modul pro nastavení podmodulů potřebných pro základní moduly

PODMODULY NASTAVENÍ
  • parametry kontaktů
  • skupiny kontaktů
  • číselník činností
  • skupiny partneři

linka

Úvod
grafika