Directmail systém je marketingový nástroj integrovaný do adSYSTEMu. Pomocí uvedeného modulu můžete rozesílat své obchodní nabídky, nebo sestavovat různé šablony pro použití z jiných modulů jako např. z objednávkového systému, kontaktů aj.

nástrojová lišta DIRECTMAIL
directmail

Popis modulů DIRECTMAIL

skupiny SKUPINY PŘÍJEMCŮ - MAIL LIST
modul pro sestavení mail listů pro hromádné zasílání obchodních nabídek. Kontaktní emaily si tak rozčleníte do řádných skupin.
mail ROZESÍLÁNÍ
modul pro samotné zasílání na vybrané skupiny příjemců.
šablony ŠABLONY
modul pro sestavení požadovaných šablon pro zasílání e-mailů. Vytvoříte si tak jakoukoli šablonu pro Váš e-mail.
podklady PODKLADY
správa podkladů pro vaše šablony. Evidujete zde obrázky, dokumenty, které chcete zaslat pomoccí directmailu.
nastavení NASTAVENÍ
správné nastavení odesílatele.

linka

Úvod
grafika